Časopis SHOW! si můžete stáhnout zde:

              Ve třetím čísle našeho časopisu najdete opět křížovku o ceny. Znění tajenky nám pošlete do 30.6. 23 přes tento ODKAZ