Podmínky používání

  1. Zúčastnit této soutěže se může každý, kdo odešle vyplněný formulář se svými odpověďmi ze stránek www.hdk.cz (dále jen "účastník"). Z účasti je vyloučen provozovatel a osoby provozovatele blízké. Formulář můžete odeslat vícekrát, pokud zjistíte, že jste nějakou otázku nezodpověděli správně a chcete se opravit, ale nemůžete nárokovat více výher než jednu na jednu emailovou adresu a jedno jméno.
  2. Výherci jsou určováni automatickým pořadím tak, jak je provozovatel obdržel, neměnným po celou dobu trvání soutěže. Výhercem ceny jsou vždy první 3(tři) emaily obsahující VŠECHNY SPRÁVNÉ ODPOVĚDI. Pořadí emailových zpráv přijatých provozovatelem je jednoznačně určeno na základě data a času příchodu emailové zprávy do systému provozovatele.
  3. Výherci budou provozovatelem kontaktováni telefonicky nebo prostřednictvím emailových zpráv. Ke kontaktu dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění výherce. Pokud se provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 15 pracovních dnů, od zjištění výherce, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch provozovatele.
  4. Předání výhry výherci je realizováno buď zasláním přepravní službou (Česká pošta, PPL apod.) nebo po domluvě osobním předáním. Cena bude výherci předána nejpozději do 15 pracovních dnů od úspěšného kontaktování výherce.
  5. Přihlášením do soutěže (odesláním vyplněného formuláře s odpověďmi) vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami soutěže.
  6. Pořadatel není odpovědný za funkčnost emailových klientů, web providerů, sítí mobilních operátorů nebo jiných komunikačních zařízení použitých při odesílání formulářů, poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození, nebo nedoručení výher, po osobním převzetí výhercem či při doručování přepravní službou.
  7. Účasti v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, které vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné a že provozovatel soutěže má právo na manipulaci s nimi v rámci svých interních potřeb. Provozovatel se zavazuje sebraná data neposkytnout žádné třetí straně.
  8. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže s podmínkou včasného uveřejnění změny na své internetové prezentaci (www.hdk.cz), tak aby nebyly ohroženy zájmy již přihlášených účastníků.
  9. Odesláním vyplněného dotazníku souhlasíte se zasíláním newsletteru provozovatele.