Drs František

Drs František

Datum narození:
1958
Svátek:
4. října
 

Dirigent Státní opery Praha František Drs studoval hru na housle na pražské konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze, dále soukromě dirigování. V roce 1974 nastoupil jako koncertní mistr operního orchestru Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde působil do roku 1997. V této době se věnoval i činnosti pedagogické (Plzeňská konzervatoř.). V r. 1980 začal dirigovat nejprve balety a později operní představení. Jeho prvním samostatným operním titulem byla Humperdinckova Perníková chaloupka (1987). Ve svém repertoáru má více než 50 titulů českého a světového operního a baletního repertoáru.  (např. Prodaná nevěsta, Dalibor, Hubička, Tajemství, Rusalka, Čert a Káča, Jakobín, Příhody lišky Bystroušky, Viva la mamma, Nápoj lásky, Lazebník sevillský, Don Giovanni, Kouzelná flétna, Rigoletto, Trubadúr, La Traviata, Maškarní ples, Pucciniho Bohéma, Carmen, Faust a Markéta, ale i Čajkovského Piková dáma a Korsakovova Pohádka o caru Saltánu. Z baletů např. Špalíček B. Martinů, Čajkovského Šípková Růženka, Prokofjevova Popelka, Romeo a Julie ad.). Pravidelně spolupracuje s téměř se všemi českými symfonickými orchestry. Jeho obsáhlý repertoár zahrnuje velkou řadu děl z oblasti symfonické a oratorní tvorby i nahrávky pro Český rozhlas a televizi, převážně z oblasti soudobé tvorby. Během své spolupráce s významnými  komorními  sdruženími  absolvoval mnoho koncertů téměř ve všech evropských zemích i v zámoří (USA, Kanada, Japonsko). Jako dirigent se představil v Německu, Rakousku, Francii, Španělsku, Rusku a Litvě. Během svého působení v Hudebním divadle v Karlíně doplnil svůj repertoár o díla z oboru klasické operety a muzikálu, např.Hraběnka Marica, Země úsměvů, Rosemarie, Zpívání v dešti, Sound of Musik, Zvonokosy a další. Je zakladatelem festivalu „Operní týden“ v kutnohorském Vlašském dvoře (od roku 1995). Od r. 2000 spolupracuje se Státní operou Praha, kde je v trvalém angažmá. Podílel na nastudování operních a baletních inscenací Polský žid Karla Weise ( 2001), La Roulette Zdeňka Merty (2005), baletní zpracování Smetanovy Mé vlasti (2005), Candide Leonarda.Bernsteina (2006), Labutího jezera Petra I.Čajkovského (2007), Smrt v Benátkách Benjamina Brittena (2009), Vivat opereta (2009). Dále zde diriguje opery La Traviata,Trubadúr, Rigoletto, Tosca, Madama Butterfly, Carmen a Rusalka.

Zpět
Program
Kniha o divadle
Dárkové poukazy
Repertoár