Konkurz do muzikálových kurzů Studia MÚZY

Hudební divadlo Karlín Junior a Muzikálové studio Múzy vyhlašují konkurz do muzikálových kurzů

 

Co se v kurzech učí:

-        Jevištní pohyb a tanec

-        Intonace a rytmus, hudební průprava a nácvik písní (hromadná výuka v jednotlivých skupinách

-        Herectví a jevištní mluva

Kurzy nezahrnují individuální výuku zpěvu. Talentované děti mohou být obsazovány do divadelních inscenací a pořadů HDK, samotná účast v kurzech toto nezaručuje.

Podmínky přijetí:

-        Požadovaný věk 7 – 18 let

-        Uchazeči musejí mít hudební sluch a rytmus, pohybové a taneční schopnosti, herecké předpoklady

-        Uchazeči nesmějí mít závažnou vadu řeči, tělesný a pohybový handicap

-        Uchazeči musejí docházet na individuální výuku zpěvu a to buď ke svému stávajícímu lektorovi, pokud již takového mají, nebo k některému z lektorů Muzikálového studia Múzy

 

Doplňující konkurzy probíhají každý rok v měsíci květnu.

Uzávěrka přihlášek do 31. května

Konkurz probíhá ve 3 disciplínách:

Herectví: přednes 1 básně nebo krátkého monologu, improvizace s lektorem na dané téma.

Tanec: jednoduché prvky akrobacie, nácvik krátké choreografie s lektorem, improvizace.

Zpěv: připravit a zazpívat 1 lidovou píseň, 1 moderní píseň (vše v češtině), zkouška intonace a rytmu.

 

Počet přijímaných uchazečů je omezený, v každém roce jiný, podle aktuálního počtu dětí v kurzech a vypisuje se aktuálně každý rok

Děti jsou zařazeny podle věku a schopností do tří skupin

ON-LINE PŘIHLÁŠKA ZDE!

 

Program
Kniha o divadle
Dárkové poukazy
Repertoár