Aktuality

Prohlášení Hudebního divadla Karlín k výhradnímu obsazení

Hudební divadlo Karlín, tak jako všechna ostatní divadla v České republice mělo na vstupence uvedený text: „Změna programu vyhrazena“. Divadla si tak vyhrazují právo, že mohou ve výjimečných případech, kdy dojde k onemocnění umělce, změnit v daný den uváděný titul. Vzhledem k tomu, že se nechceme ubírat touto cestou, je obsazení rolí řešeno tak, aby ve většině případů mohla za nemocného umělce nastoupit alternace anebo záskok. Hudební divadlo Karlín, nemůže garantovat, že jím angažovaní umělci nebudou nemocní a vyhrazuje si právo v takovýchto výjimečných situacích obsazení změnit. Od 19. 4. 2012 uvádíme tedy na všech prodaných vstupenkách, že si vyhrazujeme nejen právo na změnu titulu, ale i na změnu obsazení a pevně věříme, že k těmto krokům budeme muset přistupovat zcela výjimečně anebo nejlépe vůbec, nicméně umělec není stroj, což je také pravděpodobně jeden z důvodu, proč vy diváci do divadla chodíte. Děkujeme za pochopení.

 

Malý slovník pojmů

Alternace - pokud je některá role alternovaná, znamená to, že se o ni dělí minimálně dva umělci, kteří jsou zpravidla rovným dílem obsazováni do naplánovaných představení, a tudíž se v roli pravidelně střídají – alternují.

Výhradní obsazení, tedy obsazení role bez alternace – pokud některá role není alternovaná tak, jako je tomu u Lucie Bílé v muzikálu Carmen a do nedávna bylo i u Kamila Střihavky v muzikálu Jesus Crist Superstar, jsou do všech představení obsazeni výhradně tito umělci a v drtivé většině případu pak naplánovaná představení také hrají. Pouze v případě, kdy zdravotní důvody nedovolí umělci, který je do role obsazen bez alternace, realizovat naplánované představení, nastupuje jiný umělec k výkonu, kterému se v divadelní branži říká záskok. Jedná se tedy o umělce zaskakujícího a nikoliv alternujícího.

Zpět...
Program
Kniha o divadle
Dárkové poukazy
Repertoár