Čermák Hynek

Čermák Hynek

Hynek Čermák pochází z pražské výtvarnické rodiny. Studoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění. Veřejnosti je znám jako divadelni, filmový a televizní herec. Ve svém volném čase se věnuje černobílé fotografii ženského aktu.

Now Starring In

The Bodyguard

Frank Farmer *

The Bodyguard