Beautiful Island - 美麗島嶼
Beautiful Island - 美麗島嶼

Beautiful Island - 美麗島嶼

Představení v Praze 13. září 2023 bude prvním českým turné divadla Diabolo Dance! Česko-tchajwanská asociace využívá této příležitosti k vyjádření naší vděčnosti českým přátelům, kteří nás podporují různými způsoby. Děkujeme vám za vaše cenné přátelství.

Pořadatel: Česko-Tchaj-wanská společnost, z. s.

Show Information

  • 2 hodiny incl. break
  • Big scene
  • 6+
    Accessible from 6 years
  • NO ENGLISH SUBTITLES

  • Premiere
    We 13. 9. 2023

Beautiful Island - 美麗島嶼

【美麗島嶼】

海洋女神的歌聲劃破黎明,豐富的生命跳躍飛舞,自由穿梭於觀眾和舞臺空間,帶領觀眾找到心中那份真誠的快樂。

風起、雲湧,如電光火石,掀起陣陣浪濤,潛入深藍海底的水舞,秘密客在其中穿梭追逐,和鈴舞者交織出結合視覺與聽覺的流動藝術圖騰,帶領觀眾發現充滿想像的美麗新世界。

【美麗島嶼】是一幕幕透過人、鈴、線所交織而成的海洋風景,跨越語言文化,要和全世界的觀眾朋友一起看見臺灣豐富多元的美麗色彩。

 

舞鈴劇場來自臺灣,世界獨一無二

舞鈴劇場以扯鈴為軸心,將東方傳統技藝增添西方現代表演藝術,融入音樂、舞蹈、 新馬戲、多媒體、燈光及視覺藝術科技等,打造出新一代多元藝術娛樂性表演型態。

 

於2023年9月13日在布拉格的表演,將是舞鈴劇場的首場捷克巡演!

捷克台灣協會藉此機會也向在各方面支持我們的捷克友人們表達謝意,謝謝他們這難能可貴的友誼。 


 

【Beautiful Island】

The singing of the Goddess of the Sea breaks through the dawn. Burgeoning jump and dance scenes all around. They shuttle between the auditorium and the stage, leading the audiences to find the sincere happiness in their hearts.  

Clouds gather as the wind rises and the waves are stirred. “Mr. Secret” chases in sea-bottom water dance, with the Diablo dancers forming a flowing art totem that combines sound and vision. Audiences are led to discover a beautiful world full of imagination. 

"Beautiful Island" showcases breathtaking ocean scenes that seamlessly integrate dancers, diabolos, and strings. Through this performance, the spirits and diverse energy from Formosa are being shared with our Czech friends, successfully transcending the language barrier and cultural differences between us. Join us on a journey to discover the hopes and dreams of Taiwan, the beautiful island.

 

What is DIABOLO?

Diabolo is an iconic toy and folk art that holds a special place in the hearts of many people in Taiwan. Resembling a spinning yoyo, Diabolo is easy to learn and has gained popularity both locally and internationally. Its captivating spins and tricks have made it widely cherished and practiced by enthusiasts of all ages.

 

Taiwan Diabolo Dance Theatre, unique in the world.

With diabolo as the core of its performance, the Diabolo Dance Theatre expands and revolutionizes the ancient folk acrobatic performance with elements of modern performing arts - incorporating music, dance, new circus, multimedia, lighting, visual effects, and other technologies - to create a unique form of contemporary entertainment performance.

 

The performance in Prague on September 13, 2023 will be the first Czech tour of the Diabolo Dance Theatre! The Czech-Taiwanese Association takes this opportunity to express our gratitude to our Czech friends who have supported us in various ways. Thank you for your precious friendship.

 


 

【Krásný ostrov】

Zpěv bohyně moře proráží úsvit. Všude kolem vyrůstají scény skoků a tance. Tanečníci procházejí mezi publikem a jevištěm a vedou diváky k nalezení upřímného štěstí v jejich srdcích.

Honby "Mr. Secret" v tanci pod mořským dnem, zatímco tanečníci s Diabolo tvoří tekoucí umělecký totem, který kombinuje zvuk a představy. Diváci jsou vedeni k objevení krásného světa plného představivosti.

【Krásný ostrov】ukazuje dechberoucí scény oceánu, které dokonale spojují tanečníky, diabolo a struny. Tímto vystoupením jsou s našimi českými přáteli sdíleny duchy a různorodá energie z Formosy, úspěšně překonávající jazykovou bariéru a kulturní rozdíly mezi námi. Připojte se k nám na cestě objevování nadějí a snů Tchaj-wanu, té krásné ostrovní zemi.

 

Co je to DIABOLO?

Diabolo je ikonickou hračkou a lidovým uměním, které má zvláštní místo v srdcích mnoha lidí na Tchaj-wanu. Podobající se roztáčejícímu se yoyu, Diabolo je snadné naučit se a získalo popularitu jak v místním, tak mezinárodním měřítku. Jeho okouzlující točení a triky jej učinily široce oblíbeným a praktikovaným mezi nadšenci všech věkových kategorií.

 

Taiwan Diabolo Dance Theatre, unikátní na světě.

Diabolo Dance Theatre pochází z Tchaj-wanu a je jedinečné na celém světě. S diabolem, jež tvoří základ vystoupení, rozšiřuje a přetváří Diabolo Dance Theatre starodávné folklórní akrobatické vystoupení s prvky moderního umění a technologií - zahrnující hudbu, tanec, nový cirkus, multimédia, osvětlení, vizuální efekty a další technologie - aby vytvořilo jedinečnou formu moderního zábavného vystoupení.

 

Představení v Praze 13. září 2023 bude prvním českým turné divadla Diabolo Dance! Česko-tchajwanská asociace využívá této příležitosti k vyjádření naší vděčnosti českým přátelům, kteří nás podporují různými způsoby. Děkujeme vám za vaše cenné přátelství.

 

 

Cast & Creative

Cast

Creative