Dvořák Daniel

Dvořák Daniel

Akademický architekt Daniel Dvořák pochází z pražské rodiny orientované na umění. Otec je významný kunsthistorik Prof. František Dvořák. Starší bratr Jan je teatrolog, pedagog a vydavatel divadelní literatury. Od dětství měl tak měl kontakt se světem umění a různými osobnostmi nejenom v tehdejším Československu ale i v Evropě. Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze, získal absolutorium na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze ve Speciálním ateliéru architektury a scénografie (Profesor Josef Svoboda) Od r. 1982 pracuje jako scénograf ve svobodném po­volání pro divadlo (opera, balet, činohra, muzikál), film a televizi. Realizoval dosud více než 250 scénografií doma i v zahraničí. Ve stejné době začal pracovat také jako divadelní organizátor v oblasti tehdejšího neofici­álního divadla. Od r. 1984 pravidelně spolupracuje jako scénograf s Národním divadlem v Praze (dosud více než 30 titulů). Kromě české scény realizoval okolo 30 produkcí v Ar­gentině, Finsku, Francii, Itálii, Japonsku, Koreji, Mexiku, Německu, Norsku, Rusku, Slovensku, Rakousku. V letech 1998–2002 byl ředitelem Státní opery Praha. Od roku 2002 do roku 2006 byl ředitelem Národního divadla v Praze. Je spoluzakladatelem a od roku 2008 výkon­ným ředitelem mezinárodního festivalu Janáček Brno. Jako scénograf a specialista na složité technické kon­strukce se také podílel na realizaci největších muzikálo­vých produkcí v ČR: DRACULA (Karel Svoboda) Praha, Bratislava, Soul, Moskva 1995-2000, MONTE CRISTO (Karel Svoboda) Praha 2000, MISS SAIGON (Praha 2004) a FANTOM OPERY Praha 2014. V Hudebním divadle Karlín vytvořil scénografii např. k muzikálům WEST SIDE STORY a THE ADDAMS FAMILY. .