Bukovská Sára

Bukovská Sára

Od roku 2006 působí jako sbormistryně a korepetitorka v Hudebním divadle Karlín, kde se podílela na nastudování všech inscenací. Spo- lupracuje s Divadlem na Vinohradech (Cyrano! Cyrano!, Apartmá v hotelu Plaza). Velký podíl měla na vzniku Vánoční kole- dy a Děvčátka, Vánočního příběhu, Hello Dolly!, Evity a Šíle- ně smutné princezny. Tyto inscenace se s velkým úspěchem hrají ve Studiu DVA, se kterým spolupracuje na všech hudebních projektech. Na jaře roku 2012 vytvořila hudbu k mo- nodramatu Sam s K. Rodenem pro Divadlo Komedie. Její profes- ní záběr je však mnohem širší. Je skladatelkou, klavíristkou, věnuje se též hudební režii (ČNSO, ČR). Spolupracuje s vynikající houslistkou G. Demeterovou a operní hvězdou M. Vyskvorkinou na unikátním cyklu symfonických písní v projektu IN TRIO. Na nové plzeňské scéně nastoupila jako sbormistr a nastudovala inscenace West Side Story, Šumař na střeše, Catch me, if you can, Sweeney Todd, Donaha!