Skružný Tobiáš

Skružný Tobiáš

Tobiáš navštěvuje třetí třídu základ - ní školy. Od svých čtyř let se věnuje zpěvu. Nejprve ve sboru a poslední dva roky chodí do Školy moderní - ho zpěvu k panu učiteli Františkovi Pytlounovi. Od září roku 2022 na - vštěvuje i muzikálové studio MÚZY. Během posledního roku také nadaboval několik rolí. 

V čem právě hraje